Distance Learning


By Plimun Web Design

Լիլիթ Գևորգյան

Լիլիթ Գևորգյան Lilit sales photo
Հեռաուսուցման լաբորատորիայի դասավանդող
Որակի և դասընթացների թիմի սուպերվայզեր, Հաճախորդների սպասարկման բաժին, Օրանժ Արմենիա

Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2001-2005 ԵՊՀ, Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ, բակալավրի կոչում

2005-2007 ԵՊՀ, Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ, մագիստրոսի կոչում
2008-2010 ՛՛Եվրոպական ինտեգրացիայի և ռեգիոնալիզմի միասնական ծրագիր՛՛.
Գրացի (Ավստրիա), Զագրեբի (Խորվաթիա), Բարսելոնայի (Իսպանիա) համալսարաններ, Պետական կառավարման եվրոպական ինստիտուտի (Լյուքսեմբուրգ) և Եվրոպական ակադեմիայի (Բոլզանո, Իտալիա) համատեղ միջդիսցիպլինար մագիստրոսական ծրագիր, եվրոպական գիտության մագիստրոսի կոչում

Մասնագիտական գործունեություն
2008-2009 ՛՛Արլիան՛՛թրենինգ և խորհրդատվական ընկերություն, թրեյներ
2009-ներկա ՛՛Օրանժ Արմենիա՛՛, Որակի և դասընթացների թիմի սուպերվայզեր, Հաճախորդների սպասարկման բաժին

Հասարակական գործունեություն
 Երիտասարդ առաջնորդների դպրոց
 ՛՛Համախմբված երիտասարդություն՛՛ ՀԿ

Օտար լեզուներ
Ռուսերեն
Անգլերեն

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Դուք այստեղ եք: Մեր աշխատակազմը Լիլիթ Գևորգյան