Distance Learning


By Plimun Web Design

Անգլիալեզու դասընթացների ընդունելություն

"Սոցիոլոգիա", "Տնտեսագիտություն", "Միջազգային Հարաբերություններ", "Հոբեբանություն" և "Փիլիսոփայություն" մասնագիտություններով մեկամյա հեռաուսուցման ԱՆԳԼԻԱԼԵԶՈՒ դասընթացները մեկնարկելու են 2013 թ. մարտի 2 - ին: Գործերը ընդունվում են մինչև 2013 թ. փետրվարի 25 - ը:

Դուք այստեղ եք: Նորություններ Archived news Անգլիալեզու դասընթացների ընդունելություն